Big Data: De ruwe grondstof voor moderne marketing

Moderne marketing

Big_Data_moderne_marketingBig Data is inmiddels een vaak gehoord begrip en dat is niet zonder reden. In het huidige digitale tijdperk waarin wij leven, krijgt informatie een steeds belangrijkere rol. Door interactie met klanten, organisaties en andere stakeholders worden we overspoeld met data waar we (nog) niet altijd optimaal mee weten om te gaan. Deze explosieve groei van data biedt niet alleen mogelijkheden om je klant beter te leren kennen, maar ook om de beslissingen die je neemt te verbeteren. Dit kan alleen als je jouw data omzet in waardevolle informatie. Laat dit nou juist het probleem zijn waar menig bedrijf tegenaan loopt. In dit blog lees je wat de waarde van Big Data is en wat dit mogelijk voor jouw  onderneming kan betekenen. 

Wat is ‘Big Data’?

Hoewel Big Data een populaire term is, heb je misschien een vaag beeld van dit begrip. Big Data wordt onder andere gedefinieerd als alle data die exponentieel toenemen en tegelijkertijd te groot en te variërend zijn om met de huidige datatechnieken te onderhouden en te analyseren. Een belangrijk kenmerk van Big Data is dat de hoeveelheid ervan in grote snelheid toeneemt en oudere data relevantie verliest. Daarom is het van belang om snel te reageren. Tegenwoordig sla je steeds meer data op, bijvoorbeeld door met elkaar te communiceren via sociale media en bestanden te uploaden. Zo ontstaat een dataverzameling met een enorm volume. Data komt voor in zowel gestructureerde vormen (gegenereerd door bedrijfssoftware) als ongestructureerde vormen zoals e-mails, video’s, aantekeningen en transacties. Deze opgeslagen data bevat veel informatie, maar wat kan dat jouw onderneming opleveren?

Waardevol of waardeloos?

Deze terabytes (misschien wel petabytes) aan data hebben op zichzelf weinig waarde. Je kunt het zien als een ruwe grondstof die nog verwerkt moet worden om daadwerkelijk betekenis te kunnen hebben. Om je voordeel uit deze data te kunnen halen, moet je ze analyseren. Data-analyse helpt je niet alleen inzicht te verkrijgen in wie je klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook hoelang zij op je website verblijven, wanneer ze bereikt willen worden en ga zo maar door. Deze waardevolle informatie kun je vervolgens gebruiken om je website te personaliseren en contact te maken met je potentiële klant op het tijdstip en de locatie die het meeste rendement zullen opleveren.

Obstakels

Zoals je waarschijnlijk voelt aankomen, zijn er nog wat obstakels te overwinnen. Omdat Big Data dus echt ‘big’ is, zijn er veel servers nodig om deze data op te slaan. Door de toename van het aantal servers, stijgt het risico dat er een server uitvalt met alle gevolgen van dien. Daarnaast kunnen de traditionele datatechnieken de hoeveelheid, de variëteit en de exponentiele groei van data niet aan. Moderne systemen zijn al meer op Big Data toegerust, maar de techniek zal zich moeten blijven ontwikkelen om up to date te blijven.

Wat betekent dit voor marketing?

Hoewel de ontwikkelingen op het gebied van Big Data nog in volle gang zijn, ziet de toekomst voor moderne marketeers er rooskleurig uit. Voorheen was marketing voor een groot deel gebaseerd op zachte factoren zoals de relatie met je klant, maar dat lijkt nu toch te veranderen. Door de toename van data verschuift de focus steeds meer naar het wiskundige gedeelte. Zo kunnen moderne marketingprogramma’s je inzicht geven in je ROI en de manier waarop je jouw marketingbudget het beste kunt besteden. Deze inzichten zijn naar mijn mening erg waardevol, maar je zult ze alleen verkrijgen wanneer je effectieve analysetechnieken gebruikt. Misschien is het daarom dat Big data hun potentie nog niet volledig hebben weten in te lossen.

Wat denk jij? Zal big data in de toekomst een essentiële rol spelen in marketing of wordt dit begrip gehypet? 

Big data: de conclusie

De belangrijkste inzichten uit de blog: 

  • Big Data is van cruciaal belang in het huidige digitale tijdperk, waarin we overladen worden met data.
  • Het omzetten van Big Data in waardevolle informatie is een uitdaging voor bedrijven.
  • Data-analyse biedt waardevolle inzichten in klantprofielen en gedrag, wat personalisatie van marketing mogelijk maakt.
  • Obstakels zoals opslagcapaciteit en beperkingen van traditionele datatechnieken moeten worden overwonnen.
  • De toekomst voor moderne marketeers ziet er rooskleurig uit door effectieve analysetechnieken.
  • Big Data heeft het potentieel om een essentiële rol te spelen in de toekomst van marketing.