Content Marketing: hoe gebruik je Engelse werkwoorden in jouw content?

Content Marketing

ID-100179195In onze taal, zowel gesproken als geschreven, gebruiken we veel Engelse woorden. Deze geleende woorden zijn geïntegreerd in de Nederlandse taal en begrijpen we volkomen. De zin ‘Download hier de online whitepaper’ bevat in principe drie Engelse woorden, maar wat er staat verstaan wij gewoon als Nederlands. Het gebruiken, en voornamelijk vervoegen, van Engelse werkwoorden is echter een ander verhaal. Want hoe schrijf je bijvoorbeeld het woord ‘updaten’ in de verleden tijd?

Werkwoorden die we vanuit het Engels gebruiken, worden vervoegd volgens de Nederlandse grammaticaregels. Hoewel dit soms zorgt voor op het oog vreemde vervoegingen, draagt het wel bij aan een consequente schrijfwijze.

In dit artikel bespreek ik een aantal aandachtspunten voor het vervoegen van Engelse werkwoorden waarmee je snel de fout in zou kunnen gaan.

Wel of geen Engelse vorm?

De eerste valkuil waar we vaak tegenaan lopen is het wel of niet weglaten van de e in de verleden tijd bij Engelse woorden. Zo schrijven we 'gemaild' en niet 'gemailed'. Om de uitspraak van het woord te handhaven, is het soms echter noodzakelijk om de e te behouden. We kennen natuurlijk allemaal de regel van 't Kofschip nog wel. In dit geval passen we deze regel toe en kijken we naar de letter die vóór de e staat.

Deleten:           hij deletete - gedeletet

Managen:        hij managede - gemanaged

Upgraden        hij upgradede - geüpgraded

Updaten          hij updatete - geüpdatet

Hoewel de vervoegingen van deze woorden totaal niet logisch lijken, zit hier wel degelijk een lijn in.

Werkwoorden die in het Engels op een dubbele medeklinker eindigen, behouden deze letters alleen als dat nodig is voor een goede uitspraak. Zo vervoegen we het Engelse woord ‘passen’ met een dubbel s, anders veranderd de betekenis van het woord (gepasst versus gepast). Bij woorden die deze extra letter niet nodig hebben, vervalt de medeklinker wel bij de vervoeging.

Scrollen:          ik scrol - scrolde - heb gescrold

Stressen:        ik stres - streste - heb gestrest

Deze regel geldt niet voor zelfstandig naamwoorden met een dubbele medeklinker die zijn overgenomen uit het Engels. Die woorden behouden hun schrijfwijze, zoals stress en grill.

Vernederlandsen of niet?

Sommige woorden vervoegen we alleen in specifieke situaties aan de hand van de Nederlandse regels. Als het geleende woord echter helemaal Engels is gebleven, dan houden we de uitgang -ed aan: 'Deze applicatie is webbased'.

Handige websites

Het op de juiste manier gebruiken van Engelse werkwoorden in Nederlandse content blijft in sommige gevallen een lastig verhaal. Gelukkig zijn er diverse websites waar de regels duidelijk worden uitgelegd en alle Nederlandse vervoegingen van Engelse woorden te vinden zijn:

- Onze Taal

- Beter Spellen