Hoe kan je sales data betrouwbaar en inzichtelijk maken voor het MT?

De vraag die elke vertegenwoordiger, account- of salesmanager zichzelf stelt is: hoe kan ik de juiste data doorgeven aan het management of directie om de meerwaarde van sales onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil het managementteam op basis van betrouwbare sales data strategische plannen maken voor de organisatie. En zelf wil je ook graag beter weten waar jezelf én je sales team staat. Essentieel dus om snel en accurate data uit je systeem te kunnen halen waarmee je een helder beeld geeft van je sales activiteiten: Wat hebben we gedaan, wat is daarvan de outcome, wat zit er nog in de sales pipeline en wat zijn de verwachtingen voor korte-, middellange en lange termijn?  

Maar hier gaat het vaak mis: Elke sales vertegenwoordiger werkt vanuit zijn eigen mailbox en maakt gebruik van zijn eigen Excellijstjes. Offertes worden in de regel in Word opgemaakt zonder dat deze worden meegenomen in een totale forecast van sales opportunity’s. Hier start de frictie voor betrouwbare data. Hoe kun je uit al deze op zichzelf staande werkwijzen een goede rapportage bouwen? Niet, helaas.

Gebruik een sales tool zoals HubSpot Sales

Bij Vet Digital zien we deze niet-uniforme werkwijze vaak bij sales organisaties. Ons advies hierbij is om met het hele team te gaan werken met een tool gericht op sales management zoals HubSpot Sales. Deze tooling stelt het hele sales team in staat om de sales productiviteit te vergroten en om meer deals te sluiten. Met alle datapunten uit deze tooling kun je snel en eenvoudig de juiste rapportage inrichten en uitdraaien. Hieronder een korte demo van specifiek de Sales Hub binnen HubSpot:

Wat kan HubSpot Sales voor je data betekenen?

Een heel belangrijk uitgangspunt binnen de HubSpot Sales tooling is dat je  eenvoudig je sales data uit de tooling kunt halen. Dit stelt jou, je team én het management direct in staat om bij te sturen waar nodig of om te optimaliseren om meer uit je sales te halen. Hieronder vind je de belangrijkste functionaliteiten om je sales data snel uit je systeem te halen:

1. HubSpot Sales Dashboard

Informatie uit het HubSpot CRM kun je eenvoudig verwerken in dashboards. In deze dashboards kun je informatie (rapporten) plaatsen en met elkaar vergelijken of eventueel andere elementen toevoegen zoals personen. Bovenaan elk dashboard kun je het datumbereik van het dashboard wijzigen en aanpassen wie er toegang heeft tot deze informatie. Dashboards kunnen tot tien verschillende rapporten bevatten. Er zijn dus genoeg opties om een duidelijk beeld te krijgen van jouw sales activiteiten.  

HubSpot sales dashboard

2. Sales productiviteit meten

In dit rapport wordt duidelijk hoe productief jouw sales team is. Zo wordt het totale aantal oproepen, e-mails, vergaderingen, notities en taken van jouw team bijgehouden. Zo is het makkelijk om duidelijk beeld te krijgen van verschillende verkoopactiviteiten. Daarbij heb je ook een menu in HubSpot waarin je recente (sales) activiteiten van een persoon kunt zien.

Sales productiviteit HubSpot

3. Verkoopdoelen bepalen en meten

Het stellen van verkoopdoelstellingen voor jouw team is niet eenvoudig. Het is belangrijk om haalbare en motiverende doelen op te stellen. De waarde van deze doelstellingen kun je meten in grafieken. Daarbij wordt de werkelijke waarde vergeleken met de gestelde doelstellingen.

Verkoopdoelen in HubSpot

4. Maak je eigen verkoop funnel

Krijg een helder beeld van het verkoopproces. In deze grafiek zie je de stappen die iemand doorloopt van eerste kennismaking tot aankoop. Op lange termijn maakt dit jouw verkoopproces voorspelbaarder, omdat je weet hoeveel leads je ongeveer moet hebben voordat je een deal sluit. Verder kun je uit deze tabel ook achterhalen in welke fase het voornamelijk misgaat. Door deze fase te analyseren kun je problemen achterhalen om vervolgens aan te passen.  

Verkoop funnel in HubSpot

5. Leaderboard: de effectiviteit van je sales medewerkers met elkaar vergeleken

In deze grafiek kun je verkoopvertegenwoordigers met elkaar vergelijken. Bekijk wie de meeste deals in de wacht sleept. Ook kun je de progressie van deals in HubSpot implementeren. Hierdoor krijg je niet alleen een beeld van afgesloten deals, maar ook lopende verkooponderhandelingen. Gebruik dit rapport om een beetje vriendschappelijke concurrentie tussen je vertegenwoordigers te krijgen terwijl ze elkaars vorderingen in de loop van de tijd kunnen volgen.

Leaderboard HubSpot

Wil jij ook meer met je sales data doen?

Krijg je nu niet de data uit je systemen om je collega’s of management mee te nemen in je vorderingen of productiviteit? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van HubSpot Sales te bespreken. Tijdens deze discovery call kunnen we snel een advies uitbrengen, aangeven waar de pijnpunten zitten en hoe we hier mee kunnen helpen. 

Naast deze discovery call bieden we ook diverse Sales traininen aan. Met deze trainingen bieden we hulp bij het goed in kaart brengen van je salesproces, het beter op elkaar laten aansluiten van het marketing- en salesproces en het implementeren van de Inbound Sales-strategie in jouw organisatie. Vraag Vet Digital dan naar de mogelijkheden van een Inbound Sales training.