Nieuwe website laten bouwen? Breng eerst je bedrijfsmodel in kaart!

Nieuwe website laten bouwen? Breng eerst je bedrijfsmodel in kaart!

Als B2B ondernemer ben je voortdurend op zoek naar een hoger rendement uit al je omzet-kanalen. Eén van de belangrijkste omzetkanalen van je onderneming kan – mits goed opgezet – je website zijn.

Jammer genoeg zijn veel B2B ondernemers niet tevreden met het rendement dat ze behalen uit dit digitale kanaal.  Nog veel spijtiger is dat ze vaak besluiten om hals-over-kop “een nieuwe website” te laten bouwen. 

In veel gevallen schakelen ze hiervoor een bureau in dat gespecialiseerd is in het maken van de meest hippe webdesigns of in het toepassen van de meest geavanceerde internet-technologie. Met als gevolg een prachtig vormgegeven website met de meest geavanceerde webtechniek, maar helaas geen merkbare verbetering in het rendement....

Ondanks dat een goed design en moderne webtechnologie onmisbare elementen zijn van een moderne B2B website is het raadzaam om eerst een stap terug te zetten en eens uitgebreid stil staan bij het doel en bestaansrecht van je onderneming door -minimaal in grote lijnen- je bedrijfsmodel in kaart te brengen.

In dit artikel laat ik zien welke aanpak hiervoor geschikt is en beschrijf ik de verschillende onderdelen ervan.

Breng je bedrijfsmodel in kaart

Het in kaart brengen van je bedrijfsmodel lijkt een monsterlijke klus maar het is een goede en leuke oefening wanneer je over het juiste raamwerk beschikt.

In mijn ogen is het Business Model Canvas hiervoor de meest geschikte aanpak. 

Met behulp van het Business Model Canvas kun je je bedrijfsmodel in de volgende negen onderdelen opdelen en de onderlinge samenhang ertussen in kaart brengen zoals in onderstaande afbeelding te zien is:

bedrijfsmodel

Key Partnerships

In dit onderdeel beschrijf je het netwerk van leveranciers en business partners die je onderneming heeft. Ondernemingen smeden allianties om hun bedrijfsmodellen te optimaliseren, risico’s te verkleinen of om hulpmiddelen aan te trekken. 

Key Activities

In dit onderdeel beschrijf je de cruciale handelingen die je onderneming moet uitvoeren om succesvol te kunnen opereren. 

Key Resources

In dit onderdeel beschrijf je de meest belangrijke hulpmiddelen die je nodig hebt om je bedrijfsmodel te laten werken. Deze hulpmiddelen kunnen een combinatie van fysieke, financiele, intellectuele en menselijke hulpmiddelen zijn. 

Value Propositions

In dit onderdeel verzamel je je waarde-proposities. Een waarde-propositie beschrijft de producten en/of diensten die waarde scheppen voor een bepaald klantsegment. 

Customer Relationships

In dit onderdeel beschrijf je de verschillende klantrelatie typen die je onderneming onderhoudt met verschillende klantsegmenten. Klantrelaties kunnen –bijvoorbeeld- persoonlijk of geautomatiseerd zijn, of transactioneel of relatiegericht.

Channels

In dit onderdeel beschrijf je de kanalen waarmee jouw onderneming je klantsegmenten bereikt en hoe ze met deze segmenten communiceert om je waarde-proposities aan ze te kunnen leveren.

Customer Segments

In dit onderdeel beschrijf je de verschillende groepen mensen of organisaties die je onderneming wil bereiken en bedienen. Deze groepen kunnen het best worden ingedeeld naar de gedeelde behoeften die ze hebben.

Cost Structure

In dit onderdeel beschrijf je alle kosten die je moet maken om je bedrijfsmodel te kunnen laten werken.

Revenue Streams

In dit onderdeel beschrijf je de inkomensstromen die ieder klantsegment genereert voor je onderneming.

Inzichten toepassen

Nadat je bovengenoemde negen onderdelen stuk voor stuk hebt uitgewerkt heb je een compleet eerste beeld van het bedrijfsmodel van je onderneming geschetst. Met de inzichten die dit proces oplevert ben je veel beter in staat om scherper te bepalen uit welke onderdelen je nieuwe website moet bestaan en op welke onderdelen de nadruk moet komen te liggen.