Wat is conversie-optimalisatie?

Zodra je jouw doelgroep naar je website hebt gekregen wil je natuurlijk dat deze overgaat tot actie, ofwel: converteren. Helaas komt het vaak voor dat het overgrote deel van je bezoekers niet overgaat tot conversie. Er kunnen allerlei knelpunten op een website zijn die bezoekers hiervan weerhouden. In dit blogartikel leggen we de focus op conversie-optimalisatie, waardoor je jouw website kunt verbeteren en daardoor meer kunt verdienen met hetzelfde aantal bezoekers!

Wat is conversie-optimalisatie?

Conversie-optimalisatie is uitvinden hoe en waarom je bezoekers op je website converteren of juist niet converteren en dat proberen te verbeteren met als doel om meer leads en/of sales te genereren. Je gaat op zoek naar de knelpunten op je website die bezoekers weerhoudt om te converteren en deze probeer je te elimineren. Conversie-optimalisatie is een continu proces van onderzoeken, analyseren, testen en optimaliseren. Door middel van een conversieplan zorg je ervoor dat je continu knelpunten op je website boven tafel haalt en deze kunt elimineren of verbeteren.

Welke vragen moet je jezelf stellen bij conversie-optimalisatie?

Bij conversie-optimalisatie combineer je kwantitatieve en kwalitatieve data met elkaar, om zo te ontdekken welk gedrag bezoekers op je website vertonen en om te verklaren waarom bezoekers dat gedrag vertonen. De vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

  • Vinden gebruikers wat ze zoeken op de website?
  • Zijn de belangrijkste elementen op de pagina zichtbaar?
  • Staat er onnodige informatie op de pagina?
  • Is er op elke pagina duidelijk wat de volgende actie is die verwacht wordt van de bezoeker?

Door middel van deze vragen en vooral het antwoord op deze vragen kun je je website gericht verbeteren en optimaliseren. Uiteindelijk zal het rendement stijgen.

Voorbeelden van mogelijke knelpunten

Een website is nooit af, deze kan altijd verder geoptimaliseerd worden. Het verbeteren van concrete punten binnen een website noemen we tactieken. Elke tactiek is als het ware een bouwsteen van conversie-optimalisatie. Voorbeelden van deze bouwstenen kunnen zijn:

  • De knopkleur van een call-to-action button;
  • De filtermogelijkheden op een website;
  • De lettergroottes van verschillende teksten;
  • Het beeldmateriaal op een website.

De bouwstenen zijn interessant om te ontdekken, maar de focus moet liggen op de fundering: het conversieplan. Blijf onderzoeken, analyseren, testen en optimaliseren om steeds weer tot een betere B2B website te komen!

Meer informatie over conversie-optimalisatie 

 Wil je meer informatie over conversie-optimalisatie of wil je hulp bij het opstellen van je conversie-optimalisatieplan? Neem dan gerust contact op met Vet Digital of download de whitepaper.