Functioneel ontwerp: beschrijf de functionaliteiten van een website

Voordat er überhaupt een design of zelfs een website wordt ontwikkeld, is het zaak dat er goed wordt nagedacht over de functionaliteiten die de website moet bevatten en welke doelen deze dienen. Daarom wordt er bij wat meer complexe websites vaak gebruik gemaakt van een functioneel ontwerp (FO). Daarin worden alle functionaliteiten en de werking ervan gedetailleerd beschreven.

Goed nadenken over de functionaliteiten

Voordat je start met het bouwen van een B2B website moet er goed nagedacht worden over de mogelijkheden die de website moet bevatten. Dit moet aansluiten bij je doelgroep, je doelen en natuurlijk je wensen. De gebruikerservaring van je website moet zo optimaal mogelijk zijn. Dat geldt dus ook voor alle functionaliteiten die er in je website zitten. Deze moeten zo gebouwd worden dat ze logisch zijn voor de gebruiker, maar tevens ook goed beheersbaar in het content management systeem (CMS), zodat je als beheerder van de site gemakkelijk aanpassingen kunt doen.

Slim vectorobject

Een functioneel ontwerp als blauwdruk

Om aan bovenstaande te kunnen voldoen raden wij aan, zeker bij complexere websites, om alvorens je start met het designen van de website een functioneel ontwerp te schrijven. In combinatie met wireframes geeft dit een nauwkeurig beeld van de werking van alle functies in je website. Een functioneel ontwerp is als het ware de blauwdruk van je website waarin beschreven wordt wat de functionaliteiten zijn, hoe deze werken en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Door het ontwikkelen van een FO weet je exact hoe alles gaat werken en worden misverstanden voorkomen.

Functioneel ontwerp als blauwdruk

Een functionele bijdrage aan een succesvolle website

De functionaliteiten van je website dienen een bijdrage te leveren aan jouw succes. Bijvoorbeeld door meer leads te generen en de bezoeker te verleiden om zijn contact info achter te laten. Om de juiste functionaliteiten te selecteren die passen bij jouw doelen en doelgroepen, is het van belang om meer te weten te komen over jouw ideale klant. Tijdens de aanpak van een nieuwe website gaan we hier samen met jou over sparren.

succes

Kies voor functionaliteiten die bijdragen aan succes

Dat is waar we jou bij helpen. De functionaliteiten kunnen het verschil maken voor de groei van jouw organisatie.

Vraag meer informatie aan
 
Stijn Werther
Sales Executive