5 valkuilen bij het samenstellen van Buyer Persona’s

5 valkuilen bij het samenstellen van Buyer Persona’s

Het samenstellen van buyer persona’s is een essentieel onderdeel van een succesvolle inbound marketing strategie. Buyer persona’s helpen je om je huidige en toekomstige klanten beter te begrijpen en hun wensen, behoeften en pijnpunten in kaart te brengen, zodat je beter weet met welke informatie je hen behulpzaam kunt zijn.

Zonder goed gedocumenteerde buyer persona’s wordt het lastig om relevante content te schrijven. En omdat gebleken is dat content creatie één van de grootste uitdagingen van een marketeer is, leek het ons een goed idee om in deze blog hier uitgebreider aandacht aan te besteden.

Er zijn vele wegen die leiden naar een buyer persona profiel. Maar in deze wegen zitten ook hobbels en valkuilen die je het liefst wilt vermijden. In dit blog bespreken we enkele van de meest voorkomende fouten.

1. Teveel buyer persona’s

Gemiddeld heb je twee tot vier verschillende buyer persona’s. Het is verleidelijk om er meerdere te creëren maar dan wordt het lastiger om ze uit elkaar te houden en tailor-made content hiervoor te maken. Begin daarom eerst met de belangrijkste persona. Analyseer je database met meest lucratieve klanten en de verschillen tussen de klanten zullen helder worden. Er moet een duidelijke scheidslijn zijn tussen de verschillende persona’s omdat je content moet creëren die hen specifiek aanspreekt.

 

2. Negatieve persona’s over het hoofd zien

Waarschijnlijk is er een grote groep mensen waarop je je niet wilt richten. Wellicht omdat ze geen budget hebben of omdat het te kostbaar is om van deze leads, klanten te maken. Om te kunnen identificeren wie deze klanten zijn, moet je een negatieve persona creëren. Dit lijkt overbodig werk, maar uiteindelijk wil je je euro’s niet verspillen aan mensen die (waarschijnlijk) nooit een klant zullen worden.

 

3Persona’s als één persoon zien

Persona’s zijn geen echte mensen, maar staan voor een groep met bepaalde eigenschappen. Liever Marketing Mary die zowel een marketing manager als een marketing directeur kan zijn, dan Tom de marketing assistent van de copyshop op de hoek. In een buyer persona kun je dus meerdere functies en eigenschappen vatten.

 

4. Een aspiratie persona beschrijven

Een veel voorkomende fout is om je te richten op je droom persona. De persoon die je het liefst tot je klantenkring zou willen rekenen, in plaats van de persoon waarmee je nu zaken doet. Wees realistisch en spendeer je geld en energie aan klanten die je nu bedient. Het is prima om je droomklant in het achterhoofd te houden, maar houd het high level tot de tijd rijp is om je te herpositioneren en je pijlen te richten op deze persoon.

 

5. Persona’s baseren op demografische kenmerken

Het is prima om demografische kenmerken (leeftijd, woonplaats, inkomen) te gebruiken, maar een persona omvat meer dan dat. Denk liever in termen van wat een persona dagelijks doet en welke problemen hij tegenkomt, dan waar hij woont en hoe oud hij is. Stem daar je content op af en gebruik de demografische kenmerken om te bepalen hoe en op welk tijdstip je communiceert.