Vier fasen bij het bouwen van een nieuwe B2B website

Vier fasen bij het bouwen van een nieuwe B2B website

nieuwe b2b website.jpegAls b2b ondernemer ben je voortdurend bezig met de groei van je onderneming. Zo staan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het vinden van nieuwe afzetgebieden en het werven van nieuwe goede medewerkers hoog op je agenda. De échte levensader van iedere onderneming bestaat echter uit het blijven werven van nieuwe opdrachten en/of het blijven verkopen van producten aan bestaande en nieuwe klanten. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de website. Deze laat -indien goed gebouwd en ingericht- op overzichtelijke wijze zien wie je bent, wat je doet en wat je voor je ideale klant kunt betekenen en wordt -niet onbelangrijk- daarnaast ook daadwerkelijk gevonden. In dit artikel beschrijf ik de vier fasen die je minimaal zou moeten doorlopen bij het (laten) bouwen van je nieuwe b2b website. 

Tijd voor een grondige website verbouwing

Websites hebben over het algemeen een beperkte levensduur. Binnen enkele jaren na de lancering van je laatste nieuwe website zie je vaak dat het verval intreedt: de teksten kloppen niet meer helemaal, dat de producten- en/of dienstenbeschrijving is achterhaald en het design voldoet niet meer aan de laatste standaarden. Je website sluit dus ook niet meer aan bij de verwachting die je ideale klant eraan stelt. Tijd voor een grondige verbouwing dus! 

Eerste fase: Bepaal je merk

Voordat je begint met het daadwerkelijke bouwen is het aan te bevelen om eerst een stapje terug te zetten en na te denken over de vragen:

  • wie zijn wij nu eigenlijk?
  • wat betekenen we?
  • wat drijft ons?

In onderstaande afbeelding zie je hoe deze vragen zich onderling met elkaar verhouden:

website bouwen

Met behulp van de antwoorden op deze vragen, kun je je "merkverhaal" opstellen en komen tot een document waarmee je de unieke karakteristieken van je merk beschrijft. Aan de hand van deze beschrijving kan de vormgever vervolgens aan de slag bij het uitvoeren van de tweede fase: het ontwerpen van een gemoderniseerde huisstijl voor je onderneming.

Tweede fase:  Herdefinieer je huisstijl

In deze fase kan de visuele vertaling plaatsvinden vanuit de bevindingen uit het merkdocument naar een passende huisstijl.

Deze vertaling wordt in de regel vastgelegd in een huisstijl-document. Hierin worden onder andere de volgende elementen van de nieuwe huisstijl beschreven:

  • een nieuw (of aangepast) logo,
  • een nieuw (of aangepast) kleurenschema en
  • een passend lettertype.

Dat het maken van een huisstijldocument een belangrijke en logische exercitie is laat onderstaande Color Emotion Guide zien, waarin kleuren gekoppeld worden aan merkwaarden (welke passen het best bij jouw bedrijf?):

Derde fase: Website redesign

Pas nadat duidelijk is wat je merkverhaal is en hoe je nieuwe huisstijl eruitziet is het moment aangebroken om over te gaan tot het daadwerkelijke re-designen van je website. Aan te raden is om niet meteen aan het programmeren te slaan maar om de website eerst uit te tekenen in een zogenaamde "mockup". 

Dit kan met een "papieren" mock-up tool zoals UXPin Notepad, waarmee je een website kunt indelen aan de hand van post-it achtige elementen op een grid:

redesign

Maar natuurlijk zijn er ook digitale tools, die je hierbij kunnen helpen zoals Photoshop, Sketch, of Invision.

Vaak is het voldoende om in eerste instantie alleen een home-pagina en een inner-page pagina te "mock-uppen". Houd hierbij wel alvast rekening met usability-aspecten zoals navigatie, functionaliteit en logica.

Vierde fase: Implementatie

Zodra de belangrijkste stakeholders binnen je bedrijf tevreden zijn met het voorgestelde website-redesign is het tijd om deze te gaan inbouwen in je eigen Content Management Systeem (CMS). Veelgebruikte CMS-en zijn Wordpress, Joomla en Drupal, maar als HubSpot-bureau geven wij de voorkeur aan HubSpot als CMS.

Omdat het bouwen van een website op tradionele wijze vaak een tijd- en energierovend proces is, is de Growth Driven Design aanpak in mijn ogen de enige juiste voor het laten bouwen van een nieuwe website. 

Tot slot is het van belang dat je je webteksten ook aanpast aan de in je merkverhaal beschreven "tone-of-voice".