4 interessante conclusies uit 'The State Of Inbound Marketing'

Inbound Marketing

inboundoutboundIeder jaar publiceert HubSpot het rapport 'The State of Inbound Marketing'. In dit rapport vatten zij resultaten samen uit een onderzoek naar het gebruik van traditionele- en Inbound Marketing methoden.

Bij dit onderzoek zijn de onderzochte marketinginstrumenten als volgt ingedeeld:

  • Outbound marketing:(vak-)beurzen, direct mailing en telemarketing
  • Inbound marketing: zakelijk weblog, social media marketing, SEO (zoekmachine-optimalisatie) en PPC (zoekmachine adverteren).

Omdat e-mailmarketing zowel Outbound als Inbound gebruikt kan worden, is dit marketing-instrument niet ondergebracht in één van de bovengenoemde categorieën.

Hieronder worden vier interessante conclusies van het onderzoek op een rijtje gezet:

1. Inbound Marketing leidt tot een aanzienlijk lagere cost-per-lead

Ondernemingen, die voornamelijk gebruik maken van Inbound Marketing besparen gemiddeld 62% op hun leadgeneratie-programma's ten opzichte van ondernemingen, die met name gebruikmaken van traditionele marketinginstrumenten.

 

2. Verschuiving van het marketing budget naar Inbound Marketing

In de afgelopen drie jaar heeft bij de ondervraagde ondernemingen een gestage verschuiving plaatsgevonden in het marketingbudget van Outbound- naar Inbound Marketing instrumenten.

3. Hoe frequenter je blogt des te hoger je kans is om nieuwe klanten te werven

57% van de ondernemingen die een zakelijk weblog bijhouden, zijn er daadwerkelijk in geslaagd om leads die met behulp van het weblog gegenereerd zijn, tot klant te maken. Daarnaast blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de blogfrequentie en het percentage klanten, dat uiteindelijk via bloggen is geworven.

Uit de grafiek valt af te leiden dat je eigenlijk minimaal 1 maal per week een blogartikel moet plaatsen om daadwerkelijk klanten te kunnen werven met een zakelijk weblog.

4. B2B ondernemingen werven klanten met LinkedIn, B2C ondernemingen via Facebook

Verder blijkt dat de effectiviteit van een social media kanaal met name afhangt van het ondernemingstype. Ondernemingen die opereren in een business-to-business omgeving zijn succesvol via LinkedIn. Ondernemingen die zich op de consument richten zijn succesvol via Facebook. Opvallend is dat beide ondernemingen ongeveer even succesvol klanten werven door te bloggen.

Heb je zelf ervaringen met het werven van klanten via bloggen en/of social media marketing? Of heb je juist meer succes met het inzetten van traditionele marketing-instrumenten? Wanneer je meer wilt lezen over Inbound Marketing, download dan onderstaand ons whitepaper.