10 tips & richtlijnen voor je blog

Inbound Marketing
Wanneer je een blog binnen je site hebt is dat niet alleen leuke content voor je bezoeker maar leidt dat ook tot een betere vindbaarheid van je website op het internet. Om je bezoeker zo veel mogelijk te triggeren tot het lezen van je artikelen en om  ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk voor de dag komt in de zoekmachines (SEO) geeft  Vet Digital je middels dit document enkele tips en richtlijnen die je kunt toepassen bij het schrijven van artikelen voor in je blog.

1. Zorg voor 'verse content' 

Voor bezoekers van je website is het wel zo leuk en interessant wanneer er ‘verse content’  op je site staat. Dat wil enerzijds zeggen dat er artikelen op staan die vrij recent gepubliceerd zijn en anderzijds dat er ook regelmatig  nieuwe artikelen bij worden geplaatst. Wanneer een bezoeker op je blog komt en alleen maar berichten van twee jaar geleden ziet staan nodigt dit niet uit om te lezen omdat de content in de beleving van de bezoeker gedateerd is. Daarnaast is het de  kunst om bezoekers vaker terug te laten keren naar je blog. Wanneer je ervoor zorgt dat er regelmatig nieuwe artikelen worden gepubliceerd zal de bezoeker vaker terugkomen om te kijken of er nog wat nieuws te lezen valt.
 

2. Zorg voor een passende URL

Bij veel blogs wordt de titel van het artikel ook automatisch getoond in de URL van het betreffende blogbericht. Voor SEO doeleinden is het goed om  e en URL te gebruiken waarin zich de belangrijkste woorden van het blogartikel, of zoekwoorden die betrekking  hebben op dat artikel, bevinden. Wanneer je een artikel schrijft over de ROI van marketing  kun je bijvoorbeeld als URL kiezen voor  www.jouwwebsite.nl/blog/roi - van - marketing Middels deze URL is het direct duidelijk waar het artikel over gaat en ook de zoekmachine  vindt het prettig dat je deze woorden in de URL gebruikt.
 

3. Schrijf een pakkende titel

Wat betreft de titel van je (blog)bericht is het aan te raden om te kiezen voor een korte maar pakkende titel. Een goede titel beschrijft waar je artikel of blogpost over gaat en waarom deze zo interessant is, oftewel waarom iemand hem zou moeten lezen. Lezers willen namelijk weten wat ze te lezen krijgen en scannen daarvoor in eerste instantie de  titel.
 
Een goede titel:
 • Nodigt de bezoeker direct uit om het bericht te lezen
 • Geeft een goede weerspiegeling van de inhoud van het bericht
Handige tips bij het schrijven van een goede titel:
 • Geef in de titel antwoord op een vraag
 • Schrijf de titel in de vorm van een stelling
 • Doe een belofte in de titel
 • Schrijf een titel die zich richt op het krijgen van uitleg of tips (how to/tips)
 • Gebruik in je titel een nummering of cijfers (5 tips om, de top 10 van)
 
In de eerste plaats schrijf je content voor je bezoeker, maar wanneer je middels het artikel ook SEO doelen wilt bereiken dan is het aan te bevelen om de belangrijkste zoekwoorden vooraan in de titel te plaatsen. Wanneer je wilt scoren op de termen ‘Rode tas’, schrijf dan niet ‘Wat je allemaal mee kunt ne men in je  rode tas ’, maar schrijf juist ‘Je  rode tas  biedt ruimte voor heel veel spullen’.
 

4. Vul correcte metadata in

Wanneer je artikel voor SEO doeleinden wordt geschreven dan is het zaak dat je de metadata, zoals de metatitel (SEO titel) en de meta description (SEO description) op correcte wijze invult. Overigens is dat niet alleen belangrijk voor de zoekmachines, maar staat het zeker zo netjes voor je bezoekers.  In de title tag (SEO title) kun je de titel van de pagina plaatsen. Deze zie je dan vervolgens  terug in de balk van je browser en in het resultaat van zoekmachines. Het is aan te bevelen  om het aantal tekens dat je gebruikt in de titel tag te beperken tot maximaal 55 - 60  karakters. Maak je een langere titel, dan moet je er rekening mee houden dat  zoekmachines deze niet volledig in de zoekresultaten zullen tonen. 
 
In de description tag (SEO description) kun je een korte samenvatting plaatsen die duidelijk  maakt waar je pagina over gaat. De inhoud van een description tag is voor je bezoeker niet  direct zichtbaar op je webpagina, mits je in de broncode van de pagina gaat bekijken. De  description tag wordt echter wel getoond in de zoekmachines en dient daarom zo  geschreven te worden dat direct duidelijk is waar je pagina over gaat. Daarnaast moet de  description tag uitnodigen om te klikken. Een description tag die volledig wordt getoond in  de zoekmachines mag maximaal 320 tekens lang zijn. Eind 2017 heeft Google het aantal tekens veranderd van 156 naar 320. Schrijf je een langere zin, houd er dan  rekening mee dat zoekmachines deze zin af zullen kappen.
 
In bovenstaand voorbeeld is de paarse titel de title tag (SEO title) die getoond wordt in de zoekmachines en de grijze tekst daaronder de description tag (SEO description) die eveneens te zien is in de zoekmachines. Door op onderstaande link te klikken kom je op een pagina waar je  een titel en description in kunt plakken om te kijken of deze binnen het maximum aantal tekens voor de zoekmachine valt:
 

5. Maak een pakkende inleiding voor je artikel

De inleiding van een bericht heeft als doel om mensen enthousiast te maken, zodat ze je blogbericht gaan lezen. Een verhalende inleiding geeft al kort weer waar het betreffende artikel over gaat (introductie) en bevat vaak de belangrijkste boodschap en/of conclusies.  Een duidelijke titel in combinatie met een dikgedrukte inleiding geven direct een goed  beeld van de inhoud van je artikel. Een handigheidje bij het schrijven van een inleiding is  het 5W - model, oftewel wie  –  wat  –  waar  –  wanneer en waarom.
 
De inleiding van een artikel of blogpost wordt vaak dikgedrukt weergegeven. Daarmee is direct duidelijk dat het de inleiding betreft en daarnaast is een dikgedrukte inleiding overzichtelijk, zodat de tekst in combinatie met andere factoren scanbaar is voor de lezer.  Een inleiding dient redelijk kort, maar wel krachtig te zijn. Schrijf bij voorkeur een inleiding  tussen de 50 en 150 woorden.
 

6. Gebruik dikgedrukte tussenkopjes

Nadat je de inleiding hebt geschreven komt de rest van de tekst van je artikel. Voor de scanbaarheid en leesbaarheid van je blogartikel is het zaak dat je de tekst opdeelt in verschillende alinea’s. Wij bevelen aan om boven elke nieuwe alinea of na een twe e - tot  drietal alinea’s een tussenkopje te plaatsen. Dit is een dikgedrukte, pakkende dan wel beschrijvende zin (of woord) die vertelt waar de alinea over gaat en de bezoeker wederom  triggert om verder te lezen. Bovendien maken tussenkopjes een tekst ook beter scanbaar voor de lezer. Tot slot kan de zoekmachine tussenkopjes eveneens lezen en een tekst zo  beter begrijpen en indexeren.
 

7. Gebruik zoekwoorden voor de vindbaarheid in zoekmachines

Je blogartikel gaat over een bepaald onderwerp dat ergens raakvlakken heeft met je business. Ieder bedrijf heeft daarnaast een aantal zoekwoorden die relevant zijn om op gevonden te worden in zoekmachines. Een belangrijk zoekwoord voor ‘De Efteling’ kan bijvoorbeeld ‘Pretpark Brabant’ zijn. Wanneer mensen op deze termen zoeken in de zoekmachines wil De Efteling natuurlijk met haar website of blogbericht in een zoekresultaat naar voren komen, zodat mensen daarop klikken en uiteindelijk mogelijk een  bezoek gaan brengen aan het pretpark. Datzelfde geldt voor jouw business.
 
Ga na welke woorden interessant zijn om op gevonden te worden in de zoekmachines en verwerk deze daar waar mogelijk in je blogberichten.
Voor een goede vindbaarheid van je  blogbericht is het zaak dat je relevante zoekwoorden verwerkt in:
 • De titel van je artikel
 • De URL van je blogbericht (vaak wordt hier de titel automatisch in verwerkt)
 • Tussenkoppen van je artikel
 • In de tekst zelf
 • Als titel (alt tag) van je afbeeldingen
Het is zaak dat je in al deze elementen je belangrijkste zoekwoord(en) verwerkt bij het schrijven van een artikel. Ga echter niet spammen met je zoekwoord. De zogenaamde zoekwoorddichtheid (keyword density) in een artikel ligt tussen de 2% en 5%. Dat betekent dus dat 2% tot 5% van de tekst die je gebruikt in je artikel mag bestaan uit het zoekwoord/ de zoekwoorden waar het artikel op focust. 5% is echter wel het maximale, boven de 5% wordt namelijk gezien als keyword stuffing (oftewel een overload aan zoekwoorden).
 
Welke woorden interessant zijn voor jouw business in zoekmachines kun je uitzoeken via de Keyword Tool van Google. Vet Digital biedt als product echter ook een trefwoordenonderzoek aan. Daarin gaat Vet Digital middels een gedegen onderzoek op zoek naar de meest relevante keywords voor jouw business die je kunt gebruiken in teksten op  het web. Hieruit volgt een advies en een lijst met golden keywords die je kunt gebruiken bij het bloggen, maar die ook inzetbaar zijn voor overige SEO doeleinden en als input dienen voor SEA activiteiten.
 
Lees meer over vindbaarheid in Google in dit blogartikel:
 

8. Kies voor scherpe afbeeldingen die waarde toevoegen

Zorg ervoor dat je bij elk blogartikel minimaal één relevante afbeelding toevoegt.  Bij lange  teksten is het gebruikelijk om een tweede en soms zelfs meerdere afbeeldingen toe te  voegen.  Een afbeelding nodigt uit om te lezen en versterkt de tekst.
 
Zorg er echter wel voor dat deze afbeelding: 
 • Past bij het onderwerp waar de tekst over gaat
 • De content versterkt, dus meerwaarde biedt
 • Duidelijk en scherp is (van goede kwaliteit)
 • Past binnen de aanbevolen afmetingen van afbeeldingen in je blog
 • Opgeslagen is in het juiste bestandsformaat

Voordat je echter begint met het uploaden van een bijbehorende afbeeldingen is het zaak dat je weet welk formaat de afbeelding moet hebben. Wanneer je immers een te grote afbeelding upload wordt je website traag, omdat deze lang bezig is met het inladen van (de grote) foto. Plaats je juist een te kleine afbeelding, dan wordt de afbeelding uitgerekt en zie je slechte kwaliteit. Vraag dus aan je webbouwer na welk formaat afbeelding je het beste aan kan houden bij het plaatsen van  foto’s bij je blog.
 
Niet alleen het formaat is van belang, het is eveneens zaak dat je een afbeelding kiest die van goede kwaliteit is. Afbeeldingen die korrelig zijn komen immers onprofessioneel over. De afbeelding die je in je blog plaatst moet minimaal  72 DPI zijn in combinatie met het formaat dat je van je webbouwer door hebt gekregen. Wanneer je jezelf hier namelijk niet aan houdt heb je een korrelige, wazige of onscherpe afbeelding die de kwaliteit van je website omlaag haalt. Het is dus van belang d at je een scherpe, professionele foto gebruikt. Overweeg daarom ook om foto’s aan te kopen bij een stockfoto - website of huur een professionele fotograaf in.
 
Ook  het bestandsformaat van een afbeelding  speelt  een rol. Foto’s die je op je blog plaatst kun je het beste opslaan in .JPG formaat. Dit is namelijk het  meest voorkomende formaat dat op het internet gebruikt wordt. Een ander geschikt bestandsformaat is PNG. Dit wordt vaak gebruikt voor afbeeldingen die een doorzichtige achtergrond heb ben.
 
Tot slot nog deze tip: Foto’s die je direct van je fototoestel afhaalt en op de computer plaatst zijn van zichzelf vaak veel te groot om in je blogbericht te plaatsen. Het is dan aan te raden om eerst naar de website http://www.jpegmini.com/  te gaan om daar je foto  kleiner te maken, zodat deze geschikt is voor plaatsen op het web.
 

9. Versterk de interne linkstructuur met content

Wanneer je blogartikelen schrijft die binnen je blog/blog op je website wo rden gepubliceerd is het interessant om een aantal interne linkjes op te nemen in de tekst. Deze  interne links worden geplaatst op relevante woorden waarover je bijvoorbeeld weer een  ander blogartikel of een andere pagina hebt geschreven die binnen je site
hangt. 
 
Wanneer wij als Vet Digital in onze website bijvoorbeeld een blogartikel schrijven over  hoe je Content Marketing inzet voor je business, dan kunnen we een interne link plaatsen  op het woord ‘contentmarketing ’ die verwijst naar een productpagina binnen onze website  die gaat over contentmarketing als marketingtool. De bezoeker kan dan op dit woord  doorklikken en meer over contentmarketing lezen, maar ook de zoekmachine kan dit pad  volgen en begrijpt zo je internet sitestructuur beter, waarmee je dus weer voordeel haalt in  de zoekmachines.
 
Plaats bij voorkeur:
 • Interne links op relevante en belangrijke zoekwoorden
 • Interne links op woorden waarover je goede content hebt elders binnen je site
 • Maximaal drie tot vier interne links per blogartikel
 

10. Ga aan de slag!

Wanneer je deze tips en richtlijnen m.b.t. je blog in acht neemt heb je voldoende bagage om aan de slag te gaan met het schrijven van je blogartikelen. Vet Digital wenst je veel succes en vooral veel  plezier met bloggen! Naast bloggen kun je natuurlijk ook aan de slag met andere content items zoals landingspagina's. Ontdek de verschillen tussen een landingspagina en een blog.
 
Wil je graag meer lezen over Inbound Marketing? Download dan onderstaand whitepaper!